SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
26

21.

Na temelju odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici dana 28. srpnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Omišalj za 2005. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/04), u članku 16. brojka: »90.000,00« zamjenjuje se brojkom »20.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/04-01/7

Ur. broj: 2142-06-04-01-4

Omišalj, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Dapčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51513&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr