SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

32.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 126/19 i 17/20) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinska načelnica Općine Omišalj dana 16. lipnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne 
zaštite Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Omišalj (u daljem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Omišalj imenuju se:

1. GORAN IVANDIĆ (direktor trgovačkog društva PESJA d.o.o.) - načelnik Stožera,

2. ROBERT RENKA (zapovjednik DVD Njivice) - zamjenik načelnika Stožera,

3. GORAN GRUBIŠIĆ (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka) - član,

4. DEJAN HRILJAC (načelnik Policijske postaje Krk) - član,

5. LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ (voditeljica Službe za prevenciju i pripravnost Područnog ureda civilne zaštite Rijeka) - član,

6. MARIJA JAKOMINIĆ (ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk) - član,

7. SUZANA SKOČILIĆ-TOMAŠIĆ (zdravstveni djelatnik) - član,

8. IGOR JURADA (lučki kapetan Ispostave Lučke kapetanije Rijeka u Omišlju) - član,

9. MAJA MAHULJA (pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj ) - član.

Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 6/20).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na mrežnim stranicama Općine Omišalj.

KLASA: 810-06/21-01/3

URBROJ: 2142-06-01-21-2

Omišalj, 16. lipnja 2021.

OPĆINA OMIŠALJ

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51513&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr