SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

31.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinska načelnica Općine Omišalj dana 23. lipnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o imenovanju povjerenika civilne zaštite
Općine Omišalj i njihovih zamjenika

Članak 1.

Povjerenicima civilne zaštite Općine Omišalj te zamjenicima povjerenika civilne zaštite Općine Omišalj imenuju se:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici iz članka 1. ove Odluke:

  • sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
  • daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
  • sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
  • organiziranu zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
  • povjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite mogu, zbog njihovog osposobljavanja, biti pozvani na različite oblike planske edukacije te na vježbe civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici dužni su se odazvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite Općine
Omišalj.

 

 

Članak 5.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status obveznika civilne zaštite.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Omišalj i njihovih zamjenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/18 i 6/20).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:810-06/21-01/3

URBROJ: 2142-06-21-01-4

Omišalu, 23. lipnja 2021.

OPĆINA OMIŠALJ

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51513&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr