SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

41.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14, 23/15, 27/15, 28/15, 10/16, 19/17, 13/18 i 18/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 9. lipnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta

Članak 1.

U Odluci o lokacijama privatnih parkirališta („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 18/16, 13/18, 5/19, 12/19 i 18/19) u članku 1. stavak 1. iza alineje 6. dodaje se nova alineja koja glasi:

  • parkiralište u naselju Malinska na z.č. 168/4 u k.o. Bogović

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/18-02/2

URBROJ: 2142/05-04-01/1-21-11

Malinska, 9. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr