SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

12.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 114/10,31/11,124/14,115/15,87/16,3/18,126/19 i 108/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 8. travnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu u iznosu od 3,571.233,34 kn.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazana u Bilanci na dan 31. prosinca 2020. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 10,687.367,29 kn iz članka 2. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5,647.273,43 kn te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1,475.174,67 kn.

Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2019. godine iznosi 6.314,15 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2020. godinu u iznosu od 3,571.233,34 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda za 2020. godinu u iznosu od 3,571.233,34 kn prema izvorima financiranja sastoji se iz:

  • izvora općih prihoda i poreza u iznosu od 3,327.905,66 kn
  • izvora koncesije – pomorsko dobro u iznosu od 243.327,68 kn.

Višak prihoda rasporedit će se, sukladno članku 49. Zakona o proračunu, u Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-01/20-01/3

URBROJ: 2142-06-21-01-11

Omišalj, 8. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51513&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr