SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
GRAD OPATIJA
112

34.

Na temelju članka 36. i 50. Statuta Grada Opatije (»Službene« novine Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 28. srpnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu
rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/97 - pročišćeni tekst), u članku 3. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Odbor za društvene djelatnosti

U istom stavku točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Odbor za pitanja nacionalnih manjina, za ljudska prava i nevladine udruge.«

Iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

»12. Odbor za sport i tehničku kulturu«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Odbor za društvene djelatnosti:

- razmatra pitanja iz oblasti društvenih djelatnosti od važnosti za područje Grada,

- razmatra odluke i druge opće akte Gradskog vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova i drugih pravnih osoba, radi ostvarivanja određenih društvenih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva,

- razmatra pitanja i daje prijedloge, rješenja i sugestije za osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti brige o

djeci, obrazovanja i odgoja, javnog zdravlja, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, kulturi i tjelesnoj kulturi.«

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava i nevladine udruge razmatra probleme nacionalnih manjina i predlaže njihovo rješenje, prati stanje ljudskih prava, prati aktivnost nevladinih udruga.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

»Odbor za sport i tehničku kulturu razmatra probleme sportskih klubova koji djeluju na području Grada Opatije i predlaže njihovo rješenje, predlaže načela i elemente politike gradskih vlasti prema sportu i tehničkoj kulturi, ostvaruje suradnju sa sportskim klubovima i sa Športskim savezom Grada Opatije, predlaže rješavanje pitanja sportske infrastrukture.«

Članak 6.

Izabrani članovi Odbora za pitanja nacionalnih manjina nastavljaju mandat kao članovi Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava i nevladine udruge.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/07

Ur. broj: 2156/01-01-05-1

Opatija, 28. srpnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr