SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

32.

Na temelju odredbi članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 41/06, 49/09 i 10/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19, 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. ožujka 2021. godine, donosi prijedlog

ODLUKU
O NAMJENI I VISINI ZAKUPNINE
POSLOVNIH PROSTORAČlanak 1.

Određuje se namjena poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica kako slijedi:

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel za provedbu postupka dodjele u zakup poslovnih prostora iz točke 1. sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 372-01/21-01/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-2

Malinska, 19. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr