SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

30.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/15 i 94/17) i odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/19 i 16/20) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 11. mijenja se i glasi:.

„Članak 11.

Protiv Odluke o odabiru ponuditelj ima pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave rezultata o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Općinski načelnik u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora može prigovor kao takav:

  • odbaciti kao nepravodoban,
  • odbaciti kao neosnovan,
  • prihvatiti ako utvrdi propuste u natječajnom postupku, te nepravilno utvrđeno činjenično stanje na temelju odredbi ove Odluke.

U slučaju prigovora Općinski načelnik će donijeti Odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmetnu lokaciju.“

Članak 2.

U članku 12. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

„Ugovor o zakupu lokacije najpovoljniji ponuditelj mora sklopiti u roku od 8 dana od dana proteka roka za prigovor ako prigovora u postupku dodjele za predmetnu lokaciju nije bilo, a u slučaju da je uložen prigovor u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o prigovoru, ukoliko se prigovor odbacuje.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2142/05-01-21-1

Malinska, 19. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr