SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Na temelju i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), a u svezi odredbi članka 49. stavak 4., članka 51. stavak 5. i članka 62. stavak 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17 i 32/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/18 i 16/20) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

» (1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima ili po službenoj dužnosti izvršiti uvid u Upisnik pasa na način kako je propisano Pravilnikom o opasnim psima.«

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

„Članak 17.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji bez rješenja o registraciji kojega donosi nadležno tijelo.“

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Članak 19.

Na području Općine Malinska-Dubašnica propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja napuštenih ili izgubljenih životinja.“

Članak 4.

U članku 22., stavak 3. briše se, a dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5..

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-4

Malinska, 19. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr