SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

25.

Na temelju članka 75. i 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17 i 107/20) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

PLAN

davanja koncesija na području Općine Malinska–Dubašnica za 2021. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Malinska–Dubašnica planira u 2021. godini dati slijedeće koncesije:

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

  • planirani broj koncesija: jedna koncesija
  • rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine
  • početak koncesije: 2021. godina
  • procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 13.000,00 kuna a planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
  • pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17 i 107/20) i Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/19, 5/19 i 28/19).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-02/19-03/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-3

Malinska, 19. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr