SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

16.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. stavka 1., točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10), članka 21. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/20) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine donosi sljedeću,

ODLUKU

o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Odobrava se kreditno zaduženje Općine Malinska-Dubašnica za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete na području Općine Malinska-Dubašnica s ciljem povećanja učinkovitosti, u iznosu od 5.000.000,00 kuna (petmilijunakuna).

Projekt je planiran Proračunom Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu: Program 3013 – Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K301306 Javna rasvjeta.

Članak 2.

Banka kreditor je Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9.

Članak 3.

Općina Malinska-Dubašnica zadužuje se pod sljedećim uvjetima:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Općine Malinska-Dubašnica za zaključenje s kreditorom Ugovora o kreditu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 403-02/21-02/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-4

Malinska, 18. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr