SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

9.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19, 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 18. ožujka 2021. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavu opreme („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/20) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 24.241.112,00 kn.“

Članak 3.

Ova I. izmjena i dopuna Programa stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-08/20-01/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-24

Malinska, 18. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr