SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

5.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 18. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat raspodjela rezultata poslovanja te način rasporeda viška prihoda utvrđenog u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu u ukupnom iznosu 7.308.824,88 kuna, koji se sastoji od prenesenog viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 8.846.995,52 kuna, te manjka prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. godini u iznosu od 1.538.170,64 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 – Višak/manjak prihoda koja su iskazana u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu, na dan 31. prosinca 2020. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 782.302,19 kn odnosi se na kapitalni projekt K301323 INTERPRETACIJSKI CENTAR koji je evidentiran na rashodima za nefinancijsku imovinu, kao izvor financiranja primitaka od zaduživanja. Manjak u 2020. godini nastao je budući da je primitak od zaduživanja u iznosu od 782.302,19 kn ostvaren u siječnju i veljači 2021. godine. Navedeni manjak pokriti će se iz primitka ostvarenog u 2021. godini. Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 9.177.246,35 kn u cijelosti će se pokriti iz viška prihoda poslovanja. Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.871.936,06 kn u cijelosti će se pokriti iz viška prihoda poslovanja. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 7.308.824,88 kuna.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 7.308.824,88 kn sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke rasporediti će se u plan prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu prema izvorima financiranja za namjene po pojedinim programima, aktivnostima i projektima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/21-03/1

URBROJ: 2142/05-01-21-4

Malinska, 18. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr