SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

67.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), i članka 23. Statuta Općine („Službene novine Primorsko – goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 16. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu:
Općina) u 2021. godini za:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javne zelene površine

4. Građevine i uređaji javne namjene

5. Javna rasvjeta

6. Groblja

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture i nabave opreme s naznakom njihova financiranja.

Članak 2.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 20.788.000,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine a objavit će se „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-15

Malinska, 16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51511&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr