SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

58.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine („Službene novine Primorsko – goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/19 i 16/20) mijenja se članak 21. i glasi:

„Članak 21.

Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupni očekivani iznos obveza po dugoročnim zaduženjima na kraju 2020. godine iznosit će 7.749.703,11 kn. Navedena zaduženja odnose se na dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak odobren u 2016. godini za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u Malinskoj, novo zaduženje za realizaciju Kapitalnog projekta K301323 Interpretacijski centar u iznosu od 5.000.000,00 kn, te nenamjenski beskamatni zajam iz državnog proračuna uslijed pada prihoda u iznosu od 700.000,00 kn.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-44

Malinska, 16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51511&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr