SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD RAB
41

31.

Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) i članka 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine« broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru predsjednika i članova
Komisije za statutarno-pravna pitanja

I.

Osniva se Komisija za statutarno-pravna pitanja.

II.

U sastav Komisije izabiru se:

1. EDUARD ŠPANJOL, za predsjednika,

2. ANDREA KRSTINIĆ, za člana,

3. NADA ŽIC, za člana,

4. DAMIR PAPARIĆ, za člana,

5. VANJA SERŠIĆ, za člana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-16

Rab, 3. kolovoza 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=136&mjesto=51280&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr