SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD RAB
41

29.

Temeljem članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Rab donijetog na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab

I.

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab imenovani na sjednicama Gradskog vijeća Grada Raba održanim 4. ožujka 2002. i 12. ožujka 2003. godine i to:

1. BORIS HALOVIĆ

2. DAVORKA GUSIĆ-ŠEBEŠĆEN

3. LIDIJA ŠIPOVAC

II.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Rab imenuju se:

1. LEONARDO BEG

2. LINDA DUMIČIĆ

3. LIDIJA ŠIPOVAC.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-22

Rab, 3. kolovoza 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=136&mjesto=51280&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr