SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD RAB
41

28.

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2005. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab

I.

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab imenovani na sjednicama Gradskog vijeća Grada Raba održanim 16. veljače 2001. i 23. kolovoza 2002. godine i to:

1. REGINA ZUBOVIĆ,

2. MARIJAN DEVČIĆ,

3. MILICA IVIĆ-TARIBA.

II.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab od strane osnivača imenuju se:

1. MARIN MUŠĆO,

2. KATARINA ŠPANJOL,

3. HANALORI PERANIĆ.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-23

Rab, 3. kolovoza 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr