SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

112.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 3/20), načelnica Općine Omišalj, temeljem prijedloga pročelnice Upravnog odjela Općine Omišalj, utvrdila je

PLAN

prijma u službu u Općinu Omišalj za 2021. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Omišalj za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u Upravni odjel Općine Omišalj u 2021. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel Općine Omišalj za 2021. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 112-01/20-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-1

Omišalj, 2. prosinca 2020.

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51513&odluka=112
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr