SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA VRBNIK

44.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18) Općinski načelnik Općine Vrbnik, donio je

GODIŠNJI PLAN

upravljanja pomorskim dobrom za 2021.godinu

Opći dio

Ovim Planom se utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Vrbnik te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2021.godini.

Plan rashoda

U 2021. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1. uređenje šetnica, pješačkih staza, uređenje

stjenovite obale, potpornih zidova uz plaže

i prema plažama – u uvalama: Zgribnica,

Vajavina, Kozica, Sv. Marek, Potovošće - kn

2. održavanje hortikulture i uklanjanje otpada

na pomorskom dobru te postavljanje posuda

za prikupljanje otpada 25.000,00 kn

3. naknada Vijeću za davanje koncesijskog

odobrenja 5.000,00 kn

4. Ograda na putu od hotela Argentum

prema plaži Zgribnica 60.000,00 kn

Plan prihoda

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom

Iz općinskog proračuna 30.000,00 kn

Potpore županije - kn

Od naknade za koncesijsko odobrenje 60.000,00 kn

Sveukupno: 90.000,00 kn

Plan davanja koncesijskih odobrenja

Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području općine Vrbnik

Ugostiteljstvo i trgovina:

1.) Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2 (A – 12.000,00 – 15.000,00 i C 7.000,00 – 9.000,00 kn paušal godišnje), pripadajuća terasa objekta po m2 (A 400,00 – 600,00 i C 200,00-300,00 kn)

2.) Ambulantna prodaja – škrinja, aparat za sladoled, pečenje palačinki (A 4.000,00-6.000,00 i C 2.000,00-3.000,00 kn)

3) štand (rukotvorine, igračke, suveniri i slično (A 4.000,00 – 6.000,00 i C 2.000,00 - 3.000,00 kn)

Komercijalno-rekreacijski sadržaj:

1) Suncobrani, ležaljke po komadu (A 30,00 – 40,00 i C 15,00 - 20,00 kn)

2) Zabavni sadržaj – pružanje usluge masaže – (A – 1200,00-900,00 i C 700,00-900,00 kn po komadu)

3) Aqua park i drugi morski sadržaji – godišnji paušal (A 7.000,00-8.000,00 i C 5.000,00-6.000,00 kn)

4) Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje paušal/dan (A 600,00-1.000,00 kn; C 400,00-500,00 kn)

Polaganje pjenušca u more – godišnja naknada iznosi 5.000,00 kuna.

Ukrcaj i iskrcaj putnika na operativnoj obali – godišnja naknada iznosi 4.000,00 kuna

Iznajmljivanje sredstava 1.) Iznajmljivanje gumenjaka s motorom – (A 300,00-350,00 kn i C 200,00-250,00 kn po dužnom metru)

2.) iznajmljivanje jedrilica, brodica na vesla - (A 200,00-250,00 i C 100,00-150,00 kn po dužnom metru)

3.) skuter – (A 5.000,00-6.000,00 kn i C 3.000,00-4.000,00 kn po plovilu)

4.) daske za jedrenje, sandoline pedaline i slično – (D 300,00-350,00 kn po plovilu)

Mikro lokacije

U naselju Vrbnik

- uvala Zgribnica

- Luka Namori

- uvala Kozica – k.č.2468/1 k.o Vrbnik

- Vajavina – k.č. 2468/1 k.o. Vrbnik

Uvala Potovošće (Vrbnik)

Uvala Sv.Marek (Risika)

Uvala Javna (Risika) - k.č. 798/1 k.o. Vrbnik

Uvala Melska (Risika) (k.č. 798/1 k.o. Vrbnik)

Plan davanja koncesijskih odobrenja

U 2021. g. planira se dati koncesijska odobrenja za slijedeće lokacije i djelatnosti na području Općine Vrbnik:

Uvala Zgribnica

– najam ležaljki, suncobrana, kiosk s terasom za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, iznajmljivanje jedrilica, brodica na vesla

Luka Namori

- polaganje pjenušca na dno mora

ukrcaj i iskrcaj putnika na operativnoj obali

iznajmljivanje brodica na motorni pogon

Uvala Potovošće

- ugostiteljski objekt montažni,

- najam ležaljki, suncobrana

- iznajmljivanje daske za jedrenje, sandolina i pedalina

- kajaka

Sv.Marek – ugostiteljski objekt montažni,

  • najam ležaljki, suncobrana
  • postavljanje aparata za pečenje palačinki
  • aqua park u moru
  • najam pedalina
  • iznajmljivanje brodica na motorni pogon
  • zabavni sadržaj- pružanje usluge masaže
  • štand za prodaju rukotvorina, igrački, suvenira i slično
  • iznajmljivanje skutera.

Uvala Melska - najam ležaljki i suncobrana

Uvala Javna – iznajmljivanje ležaljki i suncobrana

Unapređenje i zaštita pomorskog dobra

Svake godine se prema stanju utvrđenom u proljeće pristupa sanaciji pomorskog dobra.

Ekologija mora

Mjerenjem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo utvrđeno je da je more izvrsne kvalitete, čemu doprinose prirodne struje i maleni broj zagađivača s kopna, samo privatna kućanstva, malobrojni hoteli, trenutno samo dva hotela od kojih samo jedan radi cijelu godinu.

Redovno održavanje

Prema ukazanim potrebama redovno se održava pomorsko dobro.

Završne odredbe

Ovaj Plan dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči stupa na snagu danom kada dobije potvrdu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Općine Vrbnik www.opcina-vrbnik.hr te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije“.

KLASA:342-35/20-01/18

URBROJ:2142-07-01-20-2

Vrbnik,16. studenoga 2020.

Općinski načelnik

Dragan Zahija, v. r.

Općina Vrbnik

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr