SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

100.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Omišalj, Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja radova
na području općine Omišalj u 2021. godini

Članak 1.

Ovom odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području općine Omišalj tj. određuje se vrsta radova, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor nad provedbom odluke i novčane kazne.

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na područje općine Omišalj.

Članak 4.

Izvođenje radova iz članaka 2. i 3. ove Odluke zabranjuje se za vrijeme turističke sezone, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata:

- na području naselja Omišalj u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja 2021. godine do 1. rujna 2021. godine,

- na području naselja Njivice u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja 2021. godine do 15. rujna 2021. godine.

Članak 5.

Odredbe članaka 2., 3. i 4. ne odnose se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Članak 6.

U razdoblju, vremenu i području utvrđenom člancima 3. i 4. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi radovi iz članka 2. ove Odluke temeljem pisanog odobrenja Općinskog vijeća Općine Omišalj u slučajevima izvođenja radova od posebnog interesa.

Članak 7.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Omišalj, sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13).

Članak 8.

Novčana kazna za investitora koji izvodi radove protivno ovoj Odluci, određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari, koji je donijelo Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 23/18).

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Omišalj u 2020. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19).

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 021-05/20-01/7

URBROJ: 2142-06-20-01-17

Omišalj, 30. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr