SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

99.

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19), a u skladu s člankom 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 23/11, 61/11, 27/13 i 48/13-proč. tekst i 2/14 – Odluka Ustavnog suda RH) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 29/13, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s lista
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Omišalj za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 44.000,00 kn osigurana u Proračunu Općine Omišalj za 2021. godine namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 3.384,62 kn po vijećniku kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača vrši Upravni odjel Općine Omišalj, na temelju izvješća Mandatnog odbora o rezultatima provedenih izbora za Općinsko vijeće.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuje Upravni odjel na transakcijski račun političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, a o broju transakcijskog računa za doznaku sredstava, nadležno tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15. dana od početka mandata, i o tome pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 4.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:400-01/20-01/3

URBROJ:2142-06-20-01-5

Omišalj, 30. studeni 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr