SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

96.

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donosi

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2021. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente na aktivnosti za očuvanje materijalne i nematerijalne spomeničke baštine općine Omišalj.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Omišalj za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 122.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po aktivnostima utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 021-05/20-01/7

URBROJ: 2142-06-20-01-14

Omišalj, 30. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr