SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

90.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donijelo je

Program

održavanja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6,517.170,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 4.374.170,00 kn,

- sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 677.000,00 kn,

- sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 1,000.000,00 kn,

- sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 200.000,00 kn,

- sredstava za posebne namjene – katastar u iznosu od 10.000,00 kn

- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 250.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 6.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 8,000.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine

KLASA: 021-05/20-01/7

URBROJ: 2142-06-20-01-9

Omišalj, 30. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr