SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

84.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19 i 13/20) članak 1. mijenja se i glasi:

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u ukupnom iznosu od 9,779.600,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1,530.000,00 kn,

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 2,434.000,00 kn,

- sredstava za posebne namjene – katastar u iznosu od 25.000,00 kn

- sredstava naknade za legalizaciju u iznosu od 30.000,00 kn,

- sredstava pomoći u iznosu od 167.045,00 kn,

- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 40.000,00 kn,

- sredstava ostalih koncesija u iznosu od 100.000,00 kn,

- sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn,

- sredstava primitaka - APN u iznosu od 31.000,00 kn,

- sredstava naknade za vodni doprinos u iznosu od 15.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 5,397.555,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 1,530.000,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 021-05/20-01/7

URBROJ: 2142-06-20-01-4

Omišalj, 30. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr