SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

176.

Na temelju članka 22. podstavka 3. i članka 23. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“ broj 25/20) Županijsko popisno povjerenstvo Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 25. studenog 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju popisnih povjerenstava Ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije

I.

Za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (dalje u tekstu: Popis) na području osnovanih Ispostava za provedbu Popisa u Primorsko-goranskoj županiji osnivaju se Popisna povjerenstva ispostava kako slijedi:

1. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE CRIKVENICA

(Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski, Općina Vinodolska)

1. Damir Rukavina, gradonačelnik Grada Crikvenice; predsjednik

2. Vanesa Lončarić, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine; članica

3. Andriana Lekaj Šoštarić, službenica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski; članica

4. Martina Tomašić Smoljan, voditeljica Odsjeka u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Crikvenice;

5. Jozo Katić, PU za katastar DGU, Ispostava Crikvenica

2. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE ČABAR

(Grad Čabar)

1. Kristijan Rajšel, gradonačelnik Grada Čabra; predsjednik

2. Ivan Janeš, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra; član

3. Jasna Majetić, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra; članica

4. Duško Hobar, PU za katastar DGU, voditelj Ispostave Čabar; član

3. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE DELNICE

(Grad Delnice, Općina Lokve, Općina Fužine, Općina Ravna Gora, Općina Skrad, Općina Mrkopalj, Općina Brod Moravice)

1. Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnice; predsjednik

2. Tomislav Mrle, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnice; član

3. Nikolina Ćuić Muhvić, voditeljica Ureda gradonačelnika Grada Delnica; članica

4. Goranka Kajfeš, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnice; članica

5. Laura Kvaternik, PU za katastar DGU, Ispostava Delnice

4. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE KRK

(Grad Krk, Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska–Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat, Općina Vrbnik)

1. Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka; predsjednik

2. Tamara Žic, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka; članica

3. Meri Fičor, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka; članica

4. Svjetlana Jurić Prebeg, službenica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka; članica

5. Mojca Čavar, PU za katastar DGU, Ispostava Krk

5. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE MALI LOŠINJ

(Grad Mali Lošinj, Grad Cres)

1. Ana Kučić, gradonačelnica Grada Mali Lošinj; predsjednica

2. Karmen Surdić Benvin, voditeljica Odsjeka u Upravnom odjelu za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa; članica

3. Marina Žunić, v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja; članica

4. Anton Kamalić, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mali Lošinj; član

5. Ines Košpo, PU za katastar DGU, Ispostave Cres i Ispostave Mali Lošinj

6. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE OPATIJA

(Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Matulji, Općina Mošćenička Draga)

1. Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije; predsjednik

2. Ivan Galović, predsjednik Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga; član

3. Helena Masarić, pročelnica Upravnog odjela za lokalni i politički sustav i upravljanje imovinom Grada Opatije; članica

4. Miljenko Ujčić, službenik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije; član

5. Ivica Sambol, PU za katastar DGU, voditelj Ispostave Opatija; član

7. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE RAB

(Grad Rab, Općina Lopar)

1. Nikola Grgurić, gradonačelnik Grada Raba; predsjednik

2. Josip Borić, načelnik Općine Lopar; član

3. Matko Krstačić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba; član

4. Martina Španjol, pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Raba; članica

5. Irena Škunca, PU za katastar DGU, Ispostava Rab,

8. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE RIJEKA

(Grad Rijeka, Grad Bakar, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Viškovo)

1. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke - predsjednik

2. Robert Simčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo; član

3. Danijel Antonić, službenik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke; član

4. Verena Lelas Turak, pročelnica Ureda Grada Rijeke, članica

5. Ljiljana Matišić, PU za katastar DGU, Ispostava Rijeka

9. POPISNO POVJERENSTVO ISPOSTAVE VRBOVSKO

(Grad Vrbovsko)

1. Dražen Mufić, gradonačelnik Grada Vrbovskog; predsjednik

2. Marina Tonković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovsko; članica

3. Slobodan Mamula, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovsko; član

4. Milojko Jakšić, PU za katastar DGU, voditelj Ispostave Vrbovsko.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 053-02/20-01/117

Ur. broj:2170/1-01-01/2-20-26

Rijeka, 25. studenog 2020.

Predsjednik

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=00001&odluka=176
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr