SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA MRKOPALJ

27.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se kako slijedi :

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuje se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna .

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene .

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu stupaju na snagu osmi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-20-21

Mrkopalj, 27. listopada 2020.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr