SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA MATULJI

44.

Na temelju članka 16. Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 29/14, 4/15- pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20.listopada 2020. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE
MATULJI ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Članak 1.

U Planu razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2020.-2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 32/19), članak 1.mijenja se i glasi:

„Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa planiranih Proračunom za 2020.godinu i projekcijom za 2021. i 2022.godinu i to kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Plan razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2020.-2022. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-02/19-01/0008

URBROJ: 2156-04-01-01-20-4

Matulji, 20. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, dipl.bacc.oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr