SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA MATULJI

43.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20)i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20.listopada 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/19 i 17/20), članak 2. mijenja se i glasi:

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Programa:

a/ Prihodi od komunalne naknade4.630.000,00 kn

b/ Vlastiti prihodi 150.000,00 kn

c/ Opći prihodi i primici25.000,00 kn

d/ Prihodi od pomoći izvanproračunskih

korisnika (Hrvatske ceste)643.190,00 kn

e/ Prihodi od šumskog doprinosa145.000,00 kn

f/ Prenesena sredstva iz 2019. godine336.933,00 kn

g/ Tekuće pomoći iz državnog proračuna66.810,00 kn

UKUPNO: 5.996.933,00 kn

Članak 2.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu članak 3. mijenja se i glasi:

„Programom se planira održavati komunalna infrastruktura prema sljedećim vrstama, s opisom i opsegom poslova, te s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-01/20-01/0005

URBROJ: 2156-04-01-01-20-0004

Matulji, 20. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, dipl. bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr