SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA MATULJI

40.

Na temelju odredbi članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18 i 126/19) i članka 29. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 36/09, 8/13, 14/14 , 29/14 , 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20.listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/20), članak 3. mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

„Razlika više ostvarenih prihoda nad rashodima 19.811.857 kuna raspoređuje se u 2020. godini za sljedeće namjene:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Iznosi iz članka 1. ove Odluke rasporedit će se kao izvori sredstava u Proračun Općine Matulji za 2020. godinu prilikom II. Izmjena Proračuna za 2020. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/20-01/0012

URBROJ: 2156-04-01-01-20-4

Matulji, 20. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, dipl. bacc. oec., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr