SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
GRAD RAB

67.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Gradonačelnik Grada Raba donio je dana ­­29. listopada 2020. godine

IZMJENE

Plana prijma u službu u Grad Rab za 2020. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Rab za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 1/20), tablica u točki II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na način kako slijedi:

- u redu pod rednim brojem 2., u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu “sveučilišni ili stručni prvostupnik “ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1“,

- u redu pod rednim brojem 5. „Ukupno“, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu “sveučilišni ili stručni prvostupnik“ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1“.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-01/20-01/127.

Urbroj: 2169-01-01-20-1-1.

Rab, 29. listopada 2020.

Gradončelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr