SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 34. Utorak, 13. listopada 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

80.

Na temelju članka 25. stavka 8. Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/09 i 15/16) i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 6. listopada 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o uvjetima i vremenu opskrbe u pješačkim zonama
i zonama smirenog prometa

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i vrijeme opskrbe u
pješačkim zonama i zonama smirenog prometa na području općine Omišalj.

Članak 2.

Opskrbu u pješačkim zonama u naselju Omišalj obavlja Pesja d.o.o. posebnim dostavnim vozilom, bez naknade:

1. u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna

- svakim danom, nedjeljom po pozivu, u vremenu od 7,00 do 10,00 sati i od 17,00 do 20,00 sati,

2. u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja:

- svakim danom, osim nedjelje, u vremenu od 7,00 do 13,00 sati.

Članak 3.

U iznimnim slučajevima (vremenske nepogode, nemogućnost dostavljača da dostavi robu u vrijeme dostave i sl.) Pesja d.o.o može vršiti dostavu posebnim vozilom i izvan vremena propisanog u članku 2. ove Odluke, po pozivu.

Članak 4.

Ukoliko opskrbu nije moguće obaviti posebnim vozilom iz članka 2. ove Odluke dopušta se dostava vozilom čija najviša dopuštena masa na prelazi 3,5 tone (snabdijevanje ogrjevom i sl.).

Članak 5.

Opskrba se u pješačkoj zoni u naselju Njivice smije obavljati svakim danom, u vremenu od 5,00 do 11,00 sati, vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 5,0 tona.

Članak 6.

Ukrcaj ili iskrcaj robe na dostavno vozilo Pesja d.o.o. vrši se na rezerviranim parkirališnim mjestima za opskrbu, određenim Odlukom o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta.

Članak 7.

U zonama smirenog prometa opskrba se vrši svakim danom od 7,00 do 16,00 sati.

U zonama iz stavka 1. ovog članka opskrba se vrši vozilima čija su nosivost i gabariti prilagođeni širini ulica. Opskrba nije dozvoljena teretnim automobilima nosivosti većom od 10 t.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i vremenu opskrbe u pješačkim zonama i zonama smirenog prometa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/16).

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/55

URBROJ: 2142-06-16-01-1

Omišalj, 6. listopada 2020.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica

mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2160&mjesto=51513&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr