SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

62.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 14. rujna 2020. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19 i 13/20) članak 1. mijenja se i glasi:

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u ukupnom iznosu od 10,344.425,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1,729.830,00 kn,

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 2,040.000,00 kn,

- sredstava za posebne namjenekatastar u iznosu od 25.000,00 kn

- sredstava naknade za legalizaciju u iznosu od 25.000,00 kn,

- sredstava pomoći u iznosu od 2,017.045,00 kn,

- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 40.000,00 kn,

- sredstava ostalih koncesija u iznosu od 100.000,00 kn,

- sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn,

- sredstava primitaka - APN u iznosu od 31.000,00 kn,

- sredstava naknade za vodni doprinos u iznosu od 50.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 4,276.550,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 2,080.000,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-06-20-01-5

Omišalj, 14. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51513&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr