SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

47.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 98/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 11. rujna 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih
od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 34/19) (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

„Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2020. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 170.000,00 kuna.“

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2020. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

  • Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, za izradu projekta navodnjavanja polja Dubašnica u iznosu od 100.000,00 kn
  • Aktivnost A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA za rashode uređenja protupožarnih i poljskih putova u iznosu od 70.000,00 kn“

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: _____________

Ur. broj: 2142/05-01-20-

Malinska, 11. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51511&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr