SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 28. Ponedjeljak, 24. kolovoza 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

42.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju kapitalnog projekta »Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku« KK.02.1.1.01.0020 Grada Krka

Članak 1.

Prihvaća se »Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku« KK.02.1.1.01.0020 procijenjene ukupne vrijednosti 79.460.650,68 HRK sa uključenim PDV-om. Projekt će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) fonda iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Članak 2.

Prihvaća se Sporazum o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik (Prilog: Sporazum o suradnji...).

Članak 3.

Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstava temeljem Odluke o financiranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Klasa: 910-04/16-02/98, Urbroj: 538-05-4-1-3/186-20-121 od 15.7.2020.) kako slijedi:

  1. Prihvatljivi troškovi projekta u ukupnom iznosu od 77.360.650,68 HRK:
    • sredstva EFRR fonda 74,4819714% ili 57.619.737,71 HRK
    • vlastita sredstva25,5180286% ili 19.740.912,97 HRK.
  2. Neprihvatljivi troškovi projekta u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 HRK bit će pokriveni vlastitim sredstvima.

Članak 4.

Prihvaća se veličina udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta u ukupnom iznosu od 19.740.912,97 HRK kako slijedi:

- Grad Krk 13,65% ili 2.695.539,86 HRK

- Općina Baška11,84% ili 2.336.995,91 HRK

- Općina Dobrinj 26,70% ili 5.271.565,08 HRK

- Općina Malinska-Dubašnica28,87% ili 5.699.556,73 HRK

- Općina Omišalj9,05% ili 1.786.259,49 HRK

- Općina Punat 3,61% ili 712.242,71 HRK.

- Općina Vrbnik6,28% ili 1.238.753,19 HRK

Članak 5.

Neprihvatljivi troškovi projekta u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 HRK obuhvaćaju redovne troškove osoblja koje će biti uključeno u podršku provedbi projekta u jedinicama lokalne samouprave i Ponikve eko otok Krk d.o.o., osim troškova 2 osobe u Gradu Krku koji će voditi projekt i čiji su troškovi rada prihvatljivi.

Članak 6.

Ukoliko se tijekom Provedbe projekta, kao i nakon završetka provedbe Projekta, utvrdi postojanje dodatnih financijskih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na financijske korekcije i dodatne neprihvatljive troškove (osim onih navedenih u članku 5), Sporazumne strane – jedinice lokalne samouprave obvezuju se zajednički sudjelovati u financiranju takvih obveza, u skladu s Udjelima JLS-ova iz članka 4.

Članak 7.

Nositelj projekta i korisnik bespovratnih sredstava je Grad Krk. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da ovjerava svu dokumentaciju vezanu uz provedbu projekta.

Članak 8.

Koordinator projekta je Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk

Članak 9.

Sporazum o suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik, sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 3690-02/16-06/4

Urbroj: 2142/05-01-20-24

Malinska, 24. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2154&mjesto=51511&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr