SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

125.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 –pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 16. srpnja 2020. godine, donijela je

P L A N

o izmjeni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2020. godini

I.

U Planu savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2020. godini (»Službene novine« broj 32/19) u Tablici »Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2020. godini« točka 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 021-04/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-28

Rijeka, 16. srpnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr