SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

41.

Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17, 130/17, 98/19 i 64/20) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 29. lipnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 42/14, 22/16 i 39/17) (u daljnjem tekstu Odluka) naslov točke 5. mijenja se i glasi:

»5. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA, STUDENATA I OSOBA S OSNOVE ZDRAVSTVENIH TEŠKOĆA«

Članak 2.

Članak 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na naknadu za podmirenje ukupnih troškova javnog prijevoza imaju učenici, studenti i osobe s osnove zdravstvenih teškoća, koji osobno ili čiji roditelji ispunjavaju barem jedan od dva uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda.«

Iza stavka 3. članka 36. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

Osobe navedene u stavku 2. ovog članka, koje navedeno pravo ostvaruju s osnove zdravstvenih teškoća su one, koje osobno ili kao neophodna pratnja osobe sa zdravstvenim

teškoćama, redovno koriste javni prijevoz da bi koristile zdravstvene, terapijske ili edukacijske usluge u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja.»

Članak 3.

U članku 39. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U svrhu isplate druge i slijedećih rata naknade, podnositelji su, po pozivu Jedinstvenog upravnog odjela, dužni dostaviti traženu dokumentaciju za dokazivanje propisanih uvjeta za ostvarivanje predmetnog prava, najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka navedenog poziva.«

Članak 3.

U članku 44. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od prethodno navedenih odredbi, pravo na 50% naknade za podmirenje troškova pružanja usluge organizirane prehrane, odnosno toplog obroka ostvaruje osoba koja ima prihod između 1.500,00 i 2.000,00 kn, a koja preostalih 50% usluge ostvaruje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.«

Dosadašnji stavak 2., koji je postao stavak 3., mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. članka 43. pravo na naknadu za podmirenje troškova dodatnog sata kućne medicinske njege osoba ostvaruje uz rješenje Centra za socijalnu skrb za pomoć u kući te uz preporuku obiteljskog liječnika i potvrdu Zavoda za zdravstveno osiguranje RH o odobrenoj medicinskoj njezi u kući.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-12

Malinska, 29. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr