SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

37.

Na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05, 6/11, 3/14 i 11/15) i 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 29. lipnja 2020. godine, donijelo je

IZMJENU PLANA
lokacija za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Planu lokacija za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/20) (u daljnjem tekstu: Plan) u točki I. iza stavke 2.4. dodaje se nova stavka 2.5. koja glasi:

U točki I. stavak 2. Plana mijenja se i glasi:

Na lokacijama 1.1, 1.2, 1.3, 2.5, 3.3, 4.1, 5.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3, 14.1 i 14.2, 24.4, 24.5 i 24.6 nije osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu, stoga se zakupnik sam mora pobrinuti za električnu energiju, uz uvjet da se za proizvodnju električne energije ne mogu koristiti motorni agregati i ostali uređaji koji stvaraju buku ili štetne plinove na lokaciji 1.1, 1.2, 1.3, 2.5, 3.3, 4.1, 5.2, 10.1, 10.2, 13.2, 13.3, 14.1 i 14.2. Na lokacijama na kojima postoji mogućnost priključenja na elektroenergetsku mrežu zakupac je dužan financirati izvođenje priključka.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Izmjena Plana lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/20-01/3

Ur. broj: 2142/05-01-20-18

Malinska, 29. lipnja 2020.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51511&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr