SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

34.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 19/13, 137/15, 123/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13, 137/15, 123/ 17), članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/ 09, 14/13, 43/18 i 2/19), članaka 3., stavak 2. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12, 28/ 15, 36/15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici 29. lipnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju ponude za kupnju poslovnog prostora

1. Općina Malinska - Dubašnica uputiti će ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., OIB: 23057039320, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, ponudu za kupnju poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne građevine na adresi Lina Bolmarčića 33, na k.č. 69/2 k.o. Bogović, površine 60,30 m2 zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade koji služe zgradi kao cjelini, odnosno prostora koji je donedavno služio kao poslovnica ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

2. Utvrđuje se ponudbena cijena za poslovni prostor opisan u točki 1. ovog Zaključka u visini od 1.020.000,00 kn (slovima: milijonidvadesettisućakuna).

3. Ovlašćuje se Općinski Načelnik da u ime Općine Malinska-Dubašnica uputi ponudu prema ERSTESTEIERMÄRKISCHE BANK D.D., a prema uvjetima opisanim u ovom Zaključku.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 944-01/19-01/9

Ur. broj: 2142/05-03/1-20-10

Malinska, 29. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51511&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr