SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju članka XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (»Narodne novine« broj 62/20), članka 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 15. lipnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane
troškove obrazovanja u Glazbenoj školi Ivana
Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka

I.

Daje se suglasnost Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2020./2021. godini, kako slijedi:

- godišnja participacija roditelja/skrbnika za školovanje učenika osnovne glazbene škole - 2.100,00 kuna,

- godišnja participacija roditelja/skrbnika za školovanje učenika srednje glazbene škole - 1.600,00 kuna,

- roditelji/skrbnici čija su djeca (dva ili više) upisana u osnovnu ili srednju glazbenu školu plaćaju puni iznos participacije samo za jedno dijete, dok za ostalu djecu plaćaju 50% iznosa participacije,

- roditelji/skrbnici čija su djeca (dva ili više) upisana u osnovnu glazbenu i srednju glazbenu školu plaćaju za jedno dijete u osnovnoj glazbenoj školi puni iznos participacije, dok za ostalu djecu u osnovnoj i srednjoj školi plaćaju 50% iznosa participacije,

- plaćanja participacije u cijelosti oslobađaju se učenici koji uz stručno (glazbeno) obrazovanje polaze i općeobrazovno obrazovanje u glazbenoj školi, učenici - djeca HRVI Domovinskog rata i djeca radnika škole i vanjskih suradnika (za vrijeme njihovog rada u školi),

- roditelj/skrbnik može biti oslobođen plaćanja participacije u cjelokupnom iznosu ili u visini 50% participacije (zbog financijskih problema u obitelji).

Isto se ne odnosi na roditelja/skrbnika učenika koji ponavlja razred, osim ukoliko učenik ne ponavlja razred iz zdravstvenih razloga.

- korištenje instrumenta koji je školsko učilo, roditelji plaćaju 50,00 kuna mjesečno.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/20-01/23

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-14

Rijeka, 15. lipnja 2020.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr