SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

69.

Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18 i 125/19), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/ 18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 8. lipnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Lječilišta Veli Lošinj

I.

Za člana Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj - lječilište za bolesti dišnih organa i kože, kao predstavnik osnivača, imenuje se Kristijan Mužić.

II.

Mandat člana Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova upravnog vijeća koji su predstavnici osnivača, a koji su imenovani u upravno vijeće Odlukom Župana Primorsko-goranske županije Klasa: 022-047/17-01/33, Urbroj: 2170/1-01-01/5- 17-40 od 18. rujna 2017 godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja ove odluke.

Klasa: 022-04/20-01/22

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-29

Rijeka, 8. lipnja 2020.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr