SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
OPĆINA MATULJI

27.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« 29/19) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKA
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji
za redovito godišnje financiranja političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2020. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji, iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava te odricanje prava na naknadu.

Članak 2.

Za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji utvrđuje se iznos sredstava Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu namijenjenih za redovito godišnje financiranje u iznosu od 9.900,00 kuna po vijećniku muškog spola te 10.890,00 kuna po vijećniku ženskog spola.

Članak 3.

Temeljem broja mandata u Općinskom vijeću, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke, raspoređuju se sredstva Proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

(1)  Sredstva Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima do posljednjeg dana u tromjesečju za koje se naknada isplaćuje i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

(2) Izuzetno od stavka 1.ovog članka iznosi naknada za prvo tromjesečje 2020. isplaćuju se do kraja mjeseca lipnja 2020.godine.

Članak 5.

(1) Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu godinu dostavom pisane izjave Općinskom vijeću Općine Matulji.

(2) Dana izjave se ne može povući.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz Proračuna do isteka proračunske godine, a financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u Proračunu Općine Matulji.

Članak 6.

Na mrežnim stranicama Općine Matulji, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 01. ožujka 2021.godine, objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020.godini

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/20-01/0003

Ur. broj: 2156-04-01-01/20-0004

Matulji, 19. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2143&mjesto=51211&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr