SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
OPĆINA MATULJI

24.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko goranske županije« 39/18, 26/19 i 9/20) članak 13. mijenja se glasi:

»(1) U pojedinim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:

- osobama koje se ne mogu koristiti nekretninama radi oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogodama do osposobljavanja nekretnina za njihovo korištenje.

(2) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš i gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, od plaćanja komunalne naknade osloboditi će se obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u potpunosti za razdoblje dok su, odlukama nadležnih tijela, bili u obvezi prestati obavljati djelatnost u prostorima za koje se plaća komunalna naknada.

(3) Iznos za koji će se osloboditi obveznike plaćanja iz stavka 2.ovog članka utvrđuje se na način da se godišnji iznos komunalne naknade, za godinu u kojoj su nastupile posebne okolnosti, umanji srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti obavljanja djelatnosti u toj godini.

(4) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti iz stavka 2. ovog članka, od plaćanja komunalne naknade osloboditi će obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti ako mu je odlukama nadležnog tijela rad znatno otežan.

(5) Iznos za koji će se osloboditi obveznike plaćanja iz stavka 4. ovog članka utvrđuje se na način da se godišnji iznos komunalne naknade, za godinu u kojoj su nastupile posebne okolnosti, umanji srazmjerno razdoblju za koje se utvrđuje otežano poslovanje.

(6) Način i uvjete ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. i 4. ovog članka, utvrđuje općinski načelnik svojom odlukom, u skladu sa propisima kojima se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

(7) Iznosi oslobođenja iz stavka 2. i 4. iskazuju se u Proračunu Općine Matulji kao subvencije u okviru Programa Gospodarstvo.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-01/0007

Ur. broj: 2156-04-01-01-20-0005

Matulji, 19. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2143&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr