SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

48.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/3, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 15. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje
Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost društvu Ponikve eko otok Krk za zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste&Steiermärkische banke d.d. u iznosu od 6.307.397,93 HRK, radi financiranja projekta Izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKM) velike brzine u istom infrastrukturnom kanalu fekalne kanalizacije EU projekta Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području Otoka Krka», pod sljedećim uvjetima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ponikve eko otok Krk d.o.o dužna je Općini Omišalj odmah po sklapanju dostaviti ugovor o kreditu kako bi Općina u roku od 8 dana mogla isti dostaviti Ministarstvu financija.

Ponikve eko otok Krk d.o.o dužna je Općini Omišalj podnositi kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku 5 dana po proteku kvartala.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-06-20-01-3

Omišalj, 15. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51513&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr