SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

46.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09 i 15/16) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 14. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području
općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 13/19 i 17/19) u članku 9. stavku 1., u prvoj alineji iza riječi »vlasnike vozila« dodaju se riječi: »(fizičke osobe)«.

U članku 9. stavku 1., u drugoj alineji iza riječi »vlasnika vozila« dodaju se riječi: »(fizičku osobu)«.

U članku 9. stavku 1., u trećoj alineji iza riječi »vlasnike vozila« dodaju se riječi: »(fizičke osobe)«.

U članku 9. stavku 1., iza treće alineje, dodaje se četvrta alineja koja glasi: » 30,00 kuna za pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Omišalj i čije je vozilo prijavljeno na području Općine Omišalj«.

Članak 2.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi: »Pravne osobe iz članka 9. stavka 1. alineje 4., imaju pravo na povlaštenu kartu za jedno vozilo«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/32

Ur. broj: 2142-06-19-01-4

Omišalj, 14. svibnja 2020. godine

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51513&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr