SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

29.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 19/13, 137/15, 123/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13, 137/15, 123/ 17), članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/ 09, 14/13 i 43/18), članaka 3-5. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12, 28/15, 36/ 15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 13. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o otkupu zemljišta u naselju Milčetići

1. Odobrava se zaključenje Ugovora o kupoprodaji cijele z.č. 859/4 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 4246 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 545 m2 i cijele z.č. 858/5 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 320 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 246 m2, za potrebe formiranja nerazvrstane ceste za odvijanje dvosmjernog prometa s jednostranim nogostupom, u naselju Milčetići, sa vlasnikom tvrtkom Gec d.o.o., Antuna Muhvića 44, Plešce, Čabar, OIB: 68954548066.

2. Utvrđuje se kupoprodajna cijena zemljišta u visini od u visini od 595,00 kn/m2, a što za z.č. 858/5 k.o. Sv. Anton, površine 246 m2 iznosi ukupno 146.370,00 kn, a za z.č. 859/ 4 k.o. Sv. Anton, površine 545 m2, ukupno 324.275,00 kn, a koja se ima isplatiti u roku od 8 dana od dana ovjere kupoprodajnog ugovora.

3. Ovlašćuje se Općinski Načelnik za zaključenje kupoprodajnog Ugovora.

4. Ostali uvjeti definirati će se Ugovorom o kupoprodaji nekretnina.

5. Troškove provedbe Ugovora snosi Općina Malinska - Dubašnica.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-01/19-01/9

Ur. broj: 2142/05-03/1-20-10

Malinska, 13. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr