SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 81/15 i 94/17) i odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 13. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U članku 7. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 05, 6/11, 3/14, 11/15 i 5/19) (u daljnjem tekstu: Odluka) stavak 4. mijenja se i glasi:

»Neposrednom pogodbom dodjeljuju se javne površine na rok:

- do 5 godina:

za postavljanje ugostiteljskih terasa,

za postavljanje reklamnih tabela,

za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad,

za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina,

- do 1 godine:

za postavljanje privremenih naprava iz članka 2. stavak 1. točke 3 do 8 za vrijeme sezone, na lokacijama koje su nakon provedenog postupka javnog nadmetanja ostale nezakupljene,

na lokacijama namijenjenim zakupu za vrijeme blagdana, prigodnih i javnih manifestacija,

za postavljanje privremenih objekata i djelatnosti iz članka 17. Odluke o lokalnim porezima.«

Članak 2.

Članak 18a. mijenja se i glasi:

»Javna površina za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad ne može se dodijeliti:

- za potrebe zgrade koja ima zajedničku okućnicu, ili dio zajedničke okućnice, ili obiteljske kuće koja ima okućnicu smještenu uz javno-prometnu, a dostupna je vozilu za odvoz otpada i dovoljne je površine za smještaj posuda površinu,

- od zajedničke okućnice iz prethodne točke izuzete su površine koje su uređene i koriste se kao parkirna mjesta stanara, uz uvjet da svaki stan može imati najviše jedno parkirno mjesto koje se ima izuzeti od ukupne površine zajedničke okućnice iz prethodne točke,

- za potrebe zgrade ili obiteljske kuće koja u građevinskoj dozvoli ima ucrtanu poziciju za smještaj posuda za otpad,

- za potrebe korisnika pravne osobe ili fizičke osobe- obrtnika ukoliko se u krugu od 300 m udaljenosti od objekta u kojem se proizvodi otpad nalazi javni set posuda za otpad.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-7

Malinska, 13. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr