SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Na temelju i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), a u svezi odredbi članka 49. stavak 4., članka 51. stavak 5. i članka 62. stavak 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17 i 32/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 13. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 5. i 6. brišu se.

Članak 2.

U članku 10. Odluke mijenja se stavak 1. koji glasi:

»Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, uređenim parkovnim površinama, neograđenim i ograđenim sportskim terenima, neograđenim i ograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.«

Članak 3.

U članku 31., stavak 3., točke od 5. do 8. brišu se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-6

Malinska, 13. svibnja 2020.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr