SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

25.

Na temelju odredbe članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 13. svibnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/19) (u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 7. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Zabranjeno je označiti zgradu, poslovni ili stambeni objekt brojem koji nije određen od strane nadležnog ureda.«

Članak 2.

U članku 22. Odluke mijenjaju se stavci 1. i 2. i glase:

» (1) Oborinske vode s izgrađenih površina moraju biti prihvaćene na terenu na kojem je izgrađen objekt putem upojnih bunara ili na drugi odgovarajući način, te se iste ne smiju odvoditi u sustav javne oborinske ili fekalne kanalizacije.

(2) Zabranjeno je izvoditi odvod voda iz st. 1. Ovog članka na način da ugrožava susjedna zemljišta, objekte, instalacije i prometnice.«

Članak 3.

U članku 71. Odluke mijenja se stavak 3. i glasi:

»(3) Ako je vlasnik protupravno postavljenog predmeta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, a obavijest o dužnosti vlasnika da preuzme uklonjeni predmet o određenom roku, kao i vrijeme i mjesto te ostali uvjeti preuzimanja uklonjenog predmeta oglasiti će se na oglasnoj ploči.«

U članku 71. Odluke mijenja se stavak 6. i glasi:

»(6) Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete u roku od trideset dana od dana zaprimanja obavijesti o obvezi preuzimanja uklonjenog predmeta, odnosno od dana kada je obavijest o obvezi preuzimanja uklonjenog predmeta nepoznatom vlasniku ili vlasniku kojega nije bilo moguće obavijestiti oglašena na oglasnoj ploči, smatrati će se da je predmet napušten te će se isti prodati na javnoj dražbi.«

U članku 71. Odluke iza stavka 6. doodaje se novi članak 7. koji glasi:

» (7) Javna dražba iz st. 6. Ovog članka može se održati odmah po isteku roka navedenog u st. 6. Ovog članka, a provodi je komisija od tri člana koje određuje općinski načelnik.

- Početnu cijenu predmeta određuje komisija s time da na prvoj dražbi ne smije biti niža od iznosa kazne, troškova uklanjanja i čuvanja predmeta, a prihod od prodaje napuštenih predmeta pripada Općini Malinska-Dubašnica.

- Ukoliko se predmet ne proda na prvoj dražbi, početna cijena može biti manja od navedene u točci 2. ovog stavka.«

U članku 71. Odluke dosadašni stavci 7. do 13. postaju stavci 8. do 14.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-5

Malinska, 13. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr