SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

23.

Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članak 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 13. svibnja 2020. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu DUBAŠNICA d.o.o. Malinska, Stipkino 21, OIB: 99387927460 na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, predložene 12. svibnja 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/19-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-13

Malinska, 13. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr